PROMOTION


product

Pre-Order Now !! Huawei Mate 20 Series

Pre-Order Now !! Huawei Mate 20 Series 
พร้อมรับของสมนาคุณมูลค่ากว่า 4,980.- 
และพิเศษยิ่งกว่าเมื่อจองกับ ปกรณ์และเพื่อน 
รับของแถมพิเศษเพิ่มอีกทันที!!  มูลค่ากว่า 2,500.- 
 วันนี้ - 4 พฟศจิกายน 2561 
ที่ Huawei Experience Shop โดย ปกรณ์และเพื่อน ทุกสาขา 

26 ต.ค. 2561