ประมวลภาพกิจกรรม จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านศรีธรรมราช


บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด นำทีมโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน
จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับน้องๆ
ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
 


วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ย. 2559