product


ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด ยินดีต้อนรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงและผู้มากประสบการณ์ที่ต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและโทรคมนาคม ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี บริษัทไม่เคยหยุดนิ่งที่จะมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างดีเยี่ยม โดยคำนึงถึงผลตอบแทนแก่คนในองค์กรอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจหลายธุรกิจครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคใต้ ถือเป็นสิ่งที่การันตีความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับท่านได้เป็นอย่างดี เชิญท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปด้วยกันอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับเรา

เอกสารใช้ยื่นประกอบพร้อมใบสมัครงาน

1.) สำเนาใบทรานสคริปต์ 1 ชุด (ตามจำนวนวุฒิที่สำเร็จการศึกษา)

2.) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา 1 ชุด (ตามจำนวนวุฒิที่สำเร็จการศึกษา)

3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

4.) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5.) รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

6.) สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

7.) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) 


Download ใบสมัครงาน


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง และ